OSNOVNA ŠOLA – ELEMENTARY SCHOOL

Osnovnošolsko izobraževanje v Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irske je obvezno in traja od 5. do 11. leta. Otroci obiskujejo osnovno šolo (Junior/Primary School) 6 let. V kolikor se zanimate za osnovnošolsko izobraževanje v drugih državah, nas kontaktirajte.

SREDNJA ŠOLA – SECONDARY SCHOOL

Sledi obvezno srednješolsko izobraževanje od 11. do 16. leta. Po končanem šolanju (5–16 let) lahko dijaki šolanje nadaljujejo na preduniverzitetnem izobraževanju, tako imenovanem Sixth Form izobraževanju. To je 2-letno izobraževanje na ravni višje srednje šole in traja od 16. do 18. leta starosti. V kolikor se zanimate za srednješolsko izobraževanje v drugih državah, nas kontaktirajte.

PRIPRAVLJALNO LETO – FOUNDATION YEAR

Pripravljalno leto je namenjeno izboljšanju ocen in doseganju pogojev za vpis na univerzo v tujini. Pripomore k znanju tujega jezika in ostalih predmetov, ki jih boste spremljali kasneje na univerzi.

DODIPLOMSKI ŠTUDIJ – BACHELOR

Z bolonjsko reformo šolstva se je poenotila akreditacija in dolžina trajanja posameznega študijskega programa po celi Evropi. Dodiplomski študij navadno traja 3 leta. Pri priznavanju izobrazbe pridobljene v tujini, je veljavno, če je oznaka programa Bachelor. Posredujemo dodiplomske študije iz različnih držav

PODIPLOMSKI ŠTUDIJ – MASTER, PhD

Po končanem dodiplomskem študiju se lahko vpišete na podiplomski magistrski študij – Master, ki navadno traja 2 leti in kasneje na podiplomski doktorski študij – PhD, ki traja vsaj 3 leta. Posredujemo podiplomske študije iz različnih držav.