Študij v ZDA

Združene države Amerike so vodilne na področju visokošolskega izobraževanja in postavljajo standarde kakovosti v celotnem terciarnem sektorju. socialno mrežo, ki jim kasneje pomaga pri iskanju prve zaposlitve in nadaljnjem grajenju kariere. Dodiplomski študij traja tri leta, podiplomski magistrski eno do dve leti, doktorski tri leta. Prijave na vse univerze potekajo preko online programa UCAS.

Študij v Ameriki da velik poudarek na proučevanju in opravljanju raznovrstnih raziskav, ki so, v primerjavi z ostalimi univerzami, številčnejše. Predmetniki na univerzah so zelo fleksibilni, zato si jih študentje prilagodijo po svoji meri. Ameriške univerze oblikujejo številne talente, ki jih vsakodnevno zasledimo na vseh področij, kot so zdravstvo, inženirstvo, ekonomija, pravo in arhitektura. Po lestvici World University Rankings se kar 40 ameriških univerz nahaja med top 100 univerzami na svetu. Študentje lahko poleg študija razvijejo tudi svoje športne, glasbene in umetniške talente, tako da se priključijo različnim obšolskih dejavnostim, kot so različne športne ekipe, orkestri ali pevski zbor in umetnostni klubi. Večina univerz je tudi del univerzitetnih športnih lig različnih športov, kar daje možnost nadobudnim športnikom, da pridobijo športno štipendijo in tako združijo kvaliteten študij s športom. Tekmovanja v športnih univerzitetnih ligah potekajo na visokem nivoju.

  • Najboljše univerze na svetu
  • Država z najvišjim odstotkom tujih študentov
  • Izjemno bogata infrastruktura študentskega kampusa (laboratoriji, stadioni, študentski domovi, akustične dvorane, bazeni)
  • Študij po meri
  • Podporno osebje tujim študentom
  • Najbolj priljubljena študijska destinacija med študenti po celem svetu
  • Ameriške diplome imajo velik sloves in so tudi mednarodno priznane
  • Predavanja potekajo pod vodstvom najvplivnejših in največjih strokovnjakov in raziskovalcev na svetu

Univerze