Študij v Veliki Britaniji

Britanski šolski sistem omogoča veliko fleksibilnosti, zato ga lahko prilagodite svojemu načinu življenja.  Na študiju boste imeli priložnost spoznati veliko študentov, ki prihajajo iz različnih držav sveta z različnim kulturnim ozadjem. Velika Britanija se ponaša z najprestižnejšimi univerzami. Vsako leto sprejmejo študente, ki dosegajo visoke rezultate z različnih področij raziskovanja. Študenti, ki študirajo v Veliki Britaniji, tvorijo 

socialno mrežo, ki jim kasneje pomaga pri iskanju prve zaposlitve in nadaljnjem grajenju kariere. Dodiplomski študij traja tri leta, podiplomski magistrski eno do dve leti, doktorski tri leta. Prijave na vse univerze potekajo preko online programa UCAS.

“Uspeh ni nikoli dokončen.”

                -Winston Churchill

 • Šolski sistem, ki sodi med najboljše na svetu
 •  Najvišje rangirane univerze na svetu
 •  Široka izbira mednarodno priznanih študijskih smeri
 •  Učite se jezika tam, kjer je doma – priložnost učenja in izboljšanja znanja angleškega jezika
 •  Študentska posojila in štipendije
 •  Multikulturnost
 •  Visoka možnost zaposlitve v tujini
 •  Poudarek na praktičnem učenju
 •  Velik delež svetovnega znanstvenega raziskovanja
 •  Poučujejo najboljši predavatelji na svetu
 • Možnost opravljanja študentskega dela med študijem
 •  Najboljši in najbolj prepoznani poslovni programi – MBA

Univerze