Študij v Nemčiji

Nemški izobraževalni sistem slovi po tem, da oblikuje nove talente in izobrazi strokovni kader, po katerem je največje povpraševanje na mednarodnem trgu dela. To daje nemškim univerzam poseben mednarodni ugled, saj so delodajalci prepričani, da bo kader, ki študira v Nemčiji, profesionalen.

Študijski programi v Nemčiji pa so tudi atraktivni in dostopni za evropske študente. Praksa predstavlja obvezni sestavni del študijskega programa in je garancija za kakovost. S tem, ko študent pridobiva dragocene delovne izkušnje, bogati svoj življenjepis in si tako viša možnosti za pridobitev prve zaposlitve. Zaradi svojega gospodarskega vpliva je Nemčija politično in ekonomsko stabilna, to pa predstavlja varnost tudi za študente.

  • Učenje tujega jezika – nemščine
  • Univerze v Nemčiji so tesno povezane z drugimi univerzami po svetu
  • Mednarodno priznane diplome, zelo cenjene po svetu
  • Nahaja se v središču Evrope, bogata kultura in raznolika pokrajina
  • Velik pomen na praktičnem učenju
  • Zelo dobro strukturiran šolski sistem
  • Praksa je obvezna pri vsakem programu
  • Poudarek na raziskovalnih projektih
  • Velike možnosti zaposlitve

Univerze